Nieuwe identiteitskaart 2019

Share Button

De identiteitskaart kan ook gelezen worden door Excel. Om niet strijdig te zijn met GDPR, moest ik wel de opslag van gegevens uitschakelen.

Deze versie wordt niet meer gepubliceerd. Een gekraakte versie van de vroegere bestand (vóór de gdpr) is elders te downloaden.
Ik wil uitdrukkelijk vermelden dat ik hier geen enkele verantwoordelijkheid voor neem!

Geef een reactie